Εγγραφές

Κριτήρια

ID
username
επώνυμο
όνομα
mail
μπλοκαρισμένος
ενεργοποιημένος
ρόλος

Πληροφορίες πρόσβασης

ID
username
επώνυμο
όνομα
mail
ημ/νια εγγραφής
ρόλος
μπλοκαρισμένος
ενεργοποιημένος

Change password

new password
5 to 20 characters
retype password

new user

username
επώνυμο
όνομα
mail
ρόλος
μπλοκαρισμένος
ενεργοποιημένος
password
5 to 20 characters long