Παράμετροι

Γενικά

γενικές παράμετροι

ID
Ομάδα παραμέτρων
Auto response mail
Το mail που χρησιμοποιείται για να σταλθούν αυτοματοποιημένες απαντήσεις από την ιστοσελίδα. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί και στον server.
Receiver mail
Το mail που λαμβάνει τα mail από την contact form.
Domain name
Το domain name
Account Activation String
Επιλέγοντας 'ναι' θα σταλθεί στον χρήστη ένα mail για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του πατώντας σε ένα link
Account Admin Activation
Επιλέγοντας 'ναι' θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό και ένας adminstrator, ανεξάρτητα αν ο χρήστης πρέπει να τον ενεργοποιήσει ή όχι μέσω mail
Default Language
Η default γλώσσα της εφαρμογής. Αν υπάρχουν άρθρα με γλώσσα 'ALL' τότε στα sitemaps θα χρησιμοποιηθεί η default γλώσσα.
Time Zone
Η ζώνη τοπικής ώρας
Date Format
Με ποια μορφή θα εμφανίζονται οι ημερομηνίες
Time Format
Με ποια μορφή θα εμφανίζονται οι ώρες
Project Version
Η τρέχουσα έκδοση του project
Builder Version
Η έκδοση του builder που κατασκευάστηκε το project
Articles List Display Image
Επιλέγοντας 'ναι' θα εμφανίζονται οι φωτογραφίες των άρθρων στις λίστες τους
Article Default Image Display
Επιλέγοντας 'ναι' θα εμφανίζεται η default φωτογραφία στα άρθρα αν δεν έχουν δική τους εικόνα
Max Records Display
Ο μέγιστος αριθμός εγγραφών που θα εμφανίζονται στις λίστες εγγραφών

Αρχεία

παράμετροι που αφορούν τα αρχεία

Limited Files Stored Capacity
Επιλέγοντας 'ναι' θα υπάρχει περιορισμός στον όγκο των αρχείων που θα μπορεί να αποθηκεύσει ο χρήστης. Ο μέγιστος όγκος ορίζεται στο επόμενο πεδίο
Maximum Files Stored Capacity
Ο μέγιστος επιτρεπτός όγκος αποθηκευμένων αρχείων (σε Mb). Λαμβάνεται υπόψιν μόνο αν είναι ενεργοποιημένος ο περιορισμός στην αποθήκευση αρχείων
Maximum size of log files
Το μέγιστο μέγεθος των log αρχείων (σε Mb).
Update Log Files
Επιλέγοντας 'ναι' θα ενημερώνονται τα log αρχεία του συστήματος

Ειδήσεις RSS

παράμετροι που αφορούν τις ειδήσεις του RSS

Αυτόματη συλλογή RSS
Επιλέγοντας 'ναι' θα τρέχει αυτόματα η συλλογή ειδήσεων από τα RSS
Maximum RSS to Collect
Ο μέγιστος αριθμών των RSS που θα ελέγχει κάθε φορά η συλλογή ειδήσεων
Maximum RSS to Remote Collect
Ο μέγιστος αριθμών των RSS που θα ελέγχει κάθε φορά η remote συλλογή ειδήσεων
Default χρόνος συλλογής
Ο default χρόνος που πρέπει να έχει περάσει από την τελευταία συλλογή ειδήσεων ενός RSS ώστε να συλλεχθούν ξανά ειδήσεις από αυτό (σε λεπτά)
Μέγιστος αριθμός ειδήσεων
Πόσες ειδήσεις θα εμφανίζονται ανά σελίδα στις λίστες
Μέγ. αριθμός ειδήσεων με εικόνα
Πόσες ειδήσεις με εικόνα θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα
Μέγ. αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων
Πόσες πολιτιστικές εκδηλώσεις θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα
Μέγ. αριθμός δήμων/υπηρεσιών
Πόσες ειδήσεις δήμων/υπηρεσιών θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα
Μέγ. αριθμός δελτίων τύπου
Πόσα δελτία τύπου θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα
Ελάχιστη περιγραφή
Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων των περιεχομένων της είδησης που θα εμφανίζεται στις λίστες
Μικρή περιγραφή
Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων των περιεχομένων της είδησης που θα εμφανίζεται στην προβολή της
Ταξινόμηση ειδήσεων ως προς
Επιλέγοντας 'ναι' θα τρέχει αυτόματα η συλλογή ειδήσεων από τα RSS
Πρωτοσέλιδα
Ο μέγιστος αριθμός πρωτοσέλιδων
Επιλεκτικά πρωτοσέλιδα
Επιλέγοντας 'ναι' θα εμφανίζονται σαν πρωτοσέλιδα μόνο επιλεγμένες ειδήσεις
Ημέρες για συλλογή
Το μέγιστο χρονικό διάστημα (σε ημέρες) στο οποίο πρέπει να ανήκουν οι καινούργιες ειδήσεις ώστε νσ συλλεχθούν από το bot.
Ημέρες για παραμονή
Το μέγιστο χρονικό διάστημα (σε ημέρες) στο οποίο παραμένουν καταχωρημένες οι ειδήσεις στο σύστημα. Όσες είναι παλαιότερες από αυτό θα διαγράφονται. Αυτό ισχύει μόνο αν έχει ορισθεί η η τιμή του συγκεκριμένου πεδίου μεγαλύτερη του 0.
Αυτόματη διαγραφή παλαιών ειδήσεων
Επιλέγοντας 'ναι' θα διαγράφονται αυτόματα οι παλαιότερες εγγραφές