Άρθρα

Κριτήρια

ID
τίτλος
καταχώρηση από:
καταχώρηση έως:
προβολή
προτεραιότητα
τοποθεσία
σε διάλογο
εικόνα
αυτ. διαγραφή
προβολή κειμένου
ιστοσελίδα
RSS

Πληροφορίες

Πληροφορίες

ID
τίτλος
καταχωρήθηκε στο σύστημα
πότε καταχωρήθηκε η είδηση στο σύστημα
δημοσιεύθηκε από πηγή
πότε δημοσιεύθηκε η είδηση από την πηγή

Επιλογές

προβολή
προτεραιότητα
τοποθεσία
Πού θα εμφανίζεται η είδηση στην αρχική οθόνη.
διάλογος σε
Το id της είδησης που είναι συνδεμένη με αυτήν σαν διάλογος. Θα πρέπει να έχει εικόνα για να εμφανισθεί.
δημοφιλία
έχει τίτλο
Αν η είδηση περιέχει τίτλο ή όχι.
έχει περιγραφή
Αν η είδηση περιέχει περιγραφή ή όχι.
έχει εικόνα
Αν η είδηση περιέχει εικόνα ή όχι. Αν αλλάξετε την τιμή σε 'όχι', δεν θα εμφανίζεται φωτογραφία ακόμα και αν η είδηση περιέχει μία.
link εικόνας
Το link της εικόνας που εμφανίζεται στην είδηση αν το προηγούμενο πεδίο έχει οριστεί ως 'ναι'. Αλλάξτε το link αν θέλετε να προβληθεί μία άλλη εικόνα που να βρίσκεται οπουδήποτε στο ίντερνετ. Σε περίπτωση που έχετε ορίσει κάποια τοπική εικόνα θα της δίνεται προτεραιότητα και αυτό το link δεν θα χρησιμοποιείται.
τοπική εικόνα

  προσθέστε

  τοποθεσία εικόνας
  Σε ποιο σημείο θα στοιχίζεται η κύρια εικόνα της είδησης στην προβολή της.
  αυτόματη διαγραφή
  Αν η είδηση θα διαγράφεται αυτόματα από το bot διαγραφής παλαιών ειδήσεων.
  τύπος προβολής κειμένου
  Tο μέγεθος του κειμένου της είδησης που θα προβάλλεται.
  inherit: θα κληρονομεί την ιδιότητα από το parent site
  ολόκληρο: θα δείχνει ολόκληρο το κείμενο της είδησης
  συγκεκριμένο: θα δείχνει συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων
  σημείωση: μόνο όταν προβάλλεται ολόκληρο το κείμενο εμφανίζονται οι μορφοποιήσεις του. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αφαιρούνται.
  μέγεθος προβολής
  ο αριθμός των χαρακτήρων της είδησης που θα προβληθεί αν ο τύπος προβολής είναι 'συγκεκριμένος'

  Κείμενο

  κατηγορίες
  spanCategories

  thumbnail πηγής

  νέα είδηση

  τίτλος
  προβολή
  προτεραιότητα
  τοποθεσία
  Πού θα εμφανίζεται η είδηση στην αρχική οθόνη.
  έχει εικόνα
  Αν η είδηση περιέχει εικόνα ή όχι. Αν αλλάξετε την τιμή σε 'όχι', δεν θα εμφανίζεται φωτογραφία ακόμα και αν η είδηση περιέχει μία.
  link εικόνας
  Το link της εικόνας που εμφανίζεται στην είδηση αν το προηγούμενο πεδίο έχει οριστεί ως 'ναι'. Αλλάξτε το link αν θέλετε να προβληθεί μία άλλη εικόνα που να βρίσκεται οπουδήποτε στο ίντερνετ. Σε περίπτωση που έχετε ορίσει κάποια τοπική εικόνα θα της δίνεται προτεραιότητα και αυτό το link δεν θα χρησιμοποιείται.
  τοπική εικόνα

   προσθέστε

   αυτόματη διαγραφή
   Αν η είδηση θα διαγράφεται αυτόματα από το bot διαγραφής παλαιών ειδήσεων.
   τύπος προβολής κειμένου
   Tο μέγεθος του κειμένου της είδησης που θα προβάλλεται. inherit: θα κληρονομεί από το parent site, ολόκληρο: θα δείχνει ολόκληρο το κείμενο της είδησης, συγκεκριμένο: θα δείχνει συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων
   μέγεθος προβολής
   ο αριθμός των χαρακτήρων της είδησης που θα προβληθεί αν ο τύπος προβολής είναι 'συγκεκριμένο'

   Κείμενο