Πελάτες

Κριτήρια

ID
επώνυμο
όνομα
εταιρία
mail
νομός

Πληροφορίες πρόσβασης

ID
επώνυμο
όνομα
εταιρία
διεύθυνση
πόλη
νομός
τηλέφωνο
κινητό
mail
ΑΦΜ
περιγραφή
σχόλια

νέα κατηγορία

επώνυμο
όνομα
εταιρία
διεύθυνση
πόλη
νομός
τηλέφωνο
κινητό
mail
ΑΦΜ
περιγραφή
σχόλια